Szkolenie RODO
Źródło: Śląska Izba Turystyki, 14/05/2018, 00:00
Druga Edycja szkoenia RODO- Rozporządznie o Ochronie Danych Osaobowych, zmiany wchodza w życie 25 maja

Szkoelnie RODO

Śląska Izby Turystyki zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu teorii i praktyki w stoswaniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Szkolenie będzie miało charakter branżowy i obejmowało praktyczne czynności podlegające RODO, z którymi mierzą się przedsięborcy turystyczni.
Szkolenie bedzie prowdzonhe przez mec. Adama Stanacha w terminei 22.05.2018-wtorek od godziny 10 do 14:30 na ulicy Staromiejskieh 4 w Katowicach.
Koszt uczestnictwa: 300 zł a dla członków RIG 240 zł
Zgłoszenie z nazwą Zamawiającego oraz imię i nazwisko uczestnikaprosimy wysłać na adres:
sit.konkurs@gmail.com