Paweł Sochacki
Źródło: własne, 16/05/2018, 00:00
W wieku 70 lat zmarł Paweł Sochacki

 

W wieku 70 lat zmarł Paweł Sochacki, niepospolity wychowawca młodzieży i ceniony nauczyciel praktycznej strony zawodu hotelarza, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i Policealnego Studium Hotelarstwa w Katowicach.
 
Zgodnie z maksymą „Hospes hospiti sacer” (gość gospodarzowi świętym), Paweł Sochacki - stawiając  sobie i inny wysokie wymagania w dążeniu do porządku i perfekcjonizmu - wzniósł śląskie hotelarstwo na wyżyny. 
Pełniąc funkcję dyrektora hotelu Piramida - słynnej nie tylko w Polsce „tyskiej piramidy Cheopsa”, ośrodka terapeutycznego, gdzie miedzy innymi piłkarze polskiej reprezentacji pobudzali się energetycznie przed ważnymi meczami – stworzył drugi w województwie hotel o pięciogwiazdkowym standardzie. Przez wiele lat, już w roli  członka komisji ds. kategoryzacji obiektów hotelarskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego dbał o zapewnienie gościom hotelowym najwyższych standardów i skutecznie je egzekwował. 
 
Ujmując swoją skromnością i wdziękiem – bez problemu namawiał innych do pracy społecznej, która była jego pasją. To m.in. dzięki tej pasji stworzył projekt „Stół pięknie nakryty” – konkurs, w którym wzięły udział setki młodych gastronomów i przyszłych hotelarzy.   
Przez ponad 20 lat każdą Wigilię i Wielkanoc spędzał z samotnymi i ubogimi katowiczanami, dla których organizował namiastkę rodzinnego święta przy wspólnym stole. Dla bez mała 1000 osób uczestniczących co roku w uroczystej kolacji wigilijnej czy wielkanocnym śniadaniu, organizowanym przy kościele św. Pawła w Katowicach, Paweł Sochacki traktowany był jak członek rodziny.
 
Paweł Sochacki wniósł nieocenione zasługi dla samorządu gospodarczego turystyki i hotelarstwa. Swoim autorytetem i wiedzą budował prestiż i pozycję największego śląskiego samorządu gospodarczego branży turystycznej - Śląskiej Izby Turystyki , pełniąc w niej funkcję wiceprezesa. Społecznie pracował także w nieistniejącym już Polskim Stowarzyszeniu Hotelarstwa i Turystyki.
 
Z rekomendacji Śląskiej Izby Turystyki odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Ministra Sportu i Turystyki „ Za zasługi dla Turystyki”.