Zintegrowany System Kwalifikacji
Źródło: ŚIT, 07/12/2018, 00:00
W dniu 23.11.2018 Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowali seminarium skierowane do organizacji branżowych, specjalistów i ekspertów sektora turystycznego. Celem seminarium było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.


Rola Sektorowych Ram Kwalifikacji w turystyce czy opisywanie kwalifikacji w branży turystycznej.
 
Projet realizowany z RPO i finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realziacji projektu: 1.10.2016 - 30.06.2023
 
Istota Zintegorwanego Systemu Kwalifikacji to:
- dokonywanie oceny formalnej
- wdrażanie spójnych rozwiązań systemowych dotyczacych kwalifikacji nadanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego
- zapewnienie porównywalności kwalifikacji nadawanych w Polsce jak i zagranicą

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zostało ogłosozne w Monitorze Polskim z 6.06.2018 poz. 522.