Nagrody "MARKA ŚLĄSKIE"
Źródło: SLASK.TRAVEL, 26/10/2016, 16:10
3.09.2016 roku Śląska Izba Turystyki otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Marka - Śląskie" w kategorii organizacje pozarządowe - za znaczący wkład w rozwój woj.śląskiego.