Spóźnił Ci się pociąg .... przeczytaj to
Źródło: ŚIT, 14/11/2013, 13:20
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie prawa do częściowego zwrotu ceny biletu kolejowego w razie znacznego opóźnienia, nawet gdy opóźnienie spowodowane jest działaniem siły wyższej.