Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Źródło: ITRP, 20/02/2014, 00:00
Apel Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 roku
Opodatkowanie VAT usług turystyki w 2014 r.
Źródło: ŚIT, 07/02/2014, 12:00

W dniu 06.02.2014 odbyło się szkolenie z zakresu opodatkowania VAT usług turystyki w 2014 r.
Na spotkaniu zaprezentowano najważniejsze zmiany oraz ich praktyczne skutki dla podatników działających w branży usług turystyki, tak aby dostosowanie systemów fakturowych i księgowych przeprowadzić w optymalny sposób.
Omówiono także nowe obowiązki, dotyczące ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących, obowiązujące od 01.10.2013.