Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych na odległość
Źródło: Własne, 18/02/2015, 14:30
Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a prawo do odstąpienia od umowy.
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz umowy ubezpieczenia
Źródło: Własne, 18/02/2015, 11:10
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz umowy ubezpieczenia - ustawowy obowiązek informacyjny w stosunku do klienta.