Stanowisko ŚIT w sprawie TFG do MSiT z dnia 22.05.2013r.
Źródło: Śląska Izba Turystyki, 24/05/2013, 00:00
Katowice, 22.05.2013 r. Sz. Pani Minister Katarzyna Sobierajska Ministerstwo Sportu i Turystyki Ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa Dot.: DP-WP/0201/3/2013/3/3PM
Terminy zapłaty w transakcjach
Źródło: ŚIT, 14/05/2013, 00:00
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wdraża do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają dyscyplinować kontrahentów do stosowania krótkich terminów zapłaty i poprawić sytuację wierzycieli.