Turystyczny Fundusz jednak będzie
Źródło: MSiT, 26/07/2016, 00:00
Sejm przyjął nowelę dotyczącą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) - drugiego filaru zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności biur podróży.